Debaty na školách 2018-09-10T11:00:20+02:00

O čom presne debatujeme?

O možných riešeniach
neplánovaného tehotenstva

Pre koho: 1. – 4. ročník strednej školy

Dĺžka: 2 x 45 minút

Problém: Rodičmi sa stávajú ľudia aj úplne nečakane, napriek tomu, že praktizovali takzvaný „bezpečný sex“.

Riešenie: Študentov prevedieme dvoma možnými riešeniami neplánovaného tehotenstva: mať dieťa alebo interrupcia. Pri oboch riešeniach sa budeme rozprávať o dosahu takéhoto rozhodnutia na život matky, otca a ich nenarodeného dieťaťa. Úlohou tejto diskusie je, aby si študenti overili a ujasnili svoje postoje k UPT.

Po diskusii nasleduje prednáška, ktorá bude obsahovať základné informácie o prenatálnom vývoji a interupcii.

Cvičenie: Trieda sa rozdelí na dve opozičné skupinky podľa toho, ako by kto riešil neplánované tehotenstvo. Obe skupinky sa budú presviedčať o správnosti ich rozhodnutia.

O pornografii
a ako ovplyvňuje našu intimitu

Pre koho: 1. – 4. ročník strednej školy

Dĺžka: 2 x 45 minút

O čom:

 • Ako ma ovplyvňuje pornografia, ak ju pozerám?
 • Aký ma na mňa dosah pornografia, aj keď ju nepozerám?
 • Čo sa deje v zákulisí filmového porno priemyslu?

Odpovede na tieto otázky nám povedia ľudia, ktorí buď sami boli závislí na pornografii, alebo pracovali v porno priemysle. Pozrieme si ich video výpovede a porozprávame sa o tom, čo sme sa dozvedeli.

O manželstve
a jeho postavení v spoločnosti

Pre koho: 1. – 4. ročník strednej školy

Dĺžka: 2 x 45 minút

O čom:

 • Oplatí sa uzavrieť manželstvo?
 • Nie je lepšie ‘len’ spolu žiť?
 • Čo ovplyvňuje náš postoj k hodnotám ako vzťahy, manželstvo, láska, sex, odpustenie?
 • Ako veľa odpúšťať?

Cvičenie: V 1. časti prednášky v triede postupne nadhodíme niekoľko provokatívnych otázok, napríklad „Je sobáš len kus papiera?“ Študenti sa rozdelia na dve skupiny podľa toho, ako by na otázku odpovedali a následne sa budú jedni druhých o svojich postojoch presviedčať. Cieľom debaty je študentov povzbudiť k presvedčeniu, že manželstvo je nastabilnejšia a najlepšia forma partnerského vzťahu.

Budeme si tiež čítať povzbudivé skutočné príbehy párov, ktoré prekonali ťažké obdobie v ich vzťahu. Dozvieme sa o tom čo ich presvedčilo, aby spolu ostali a kde našli silu na odpustenie.

Ako debatujeme?

Každá debata je rozdenená na 2 časti:

1. Debata,

má v prvom rade za úlohu vyprovokovať mládež ku kritickému mysleniu
a k rozpoznávaniu propagánd, ktorými sú ovplyvňovaní z médií.

Taktiež by mali študentom pomôcť správne a presvedčivo vyhodnotiť a odkomunikovať svoje postoje:

Prečo si myslím, to čo si myslím?
Ako som na to prišiel?
Viem si to obhájiť?
Ak to, čo si myslím, je hodnotné, viem o tom presvedčiť moje okolie?

Počas debát majú hlavné slovo študenti a vyučujúci len moderuje, bez toho, aby vnášal svoje vlastné presvedčenia.

2. Prednáška,

v nej sa zhrnú kľúčové body, ktoré zazneli počas debaty študentov. Napríklad ak počas debaty zaznel niekoľko násobne názor, že pornografia je neškodná, alebo dokonca užitočná, prednášajúci na tento názor odpovie štúdiami, ktoré potvrdzujú, že opak je pravda, alebo pustí video výpovede expornohviezd, ktoré odhaľujú zákulisie pornopriemyslu.

Prečo debatujeme?

 • aby sme naučili mladých ľudí vyjadriť svoje presvedčenie aj vtedy, keď ľudia okolo nich zdieľajú úplne iné postoje.
 • snažíme sa vyzdvihnúť manželstvo ako ideálnu formu partnerského vzťahu a priestoru pre výchovu detí.
 • presviedčame študentov o devastujúcich následkoch pornografie a jej následkoch na vlastnú intimitu, vzťahy a postoje k opačnému pohlaviu. Táto téma ja obzvlásť doležitá, keďže väčšina študentov považuje pornografiu nie len za neškodnú, ale dokonca za užitočnú, ako dobrý „štúdijný materiál“.
 • poukazujeme na to, čo presne je nenarodené dieťa a prečo mu ako spoločnosť odopierame základné právo na život.

Čomu sa vyhýbame?

Duchovným alebo náboženským polemikám.
Nie preto, že by sa o duchovnom aspekte preberaných tém nemalo rozprávať, alebo že by neboli dôležité, ale preto, že túto oblasť plne nechávame v kompetencii katechétom, alebo vyučujúcim náboženstva.