Debatujeme…

rýchlo a výživne, na stredných školách.

Oplatí sa vstúpiť do manželstva ?
Ovplyvňuje nás pornografia ?
Čo ak by ťa prekvapilo nečakané tehotenstvo ? 

Na tieto a iné otázky hľadáme odpovede s mladými ľuďmi, ktorí vedia byť obdivuhodne priami a úprimní. Debaty majú v prvom rade za úlohu vyprovokovať mládež zamyslieť sa, vyhodnotiť a obhájiť vlastné postoje. Taktiež by mali študentom pomôcť správne a presvedčivo komunikovať.

O čom presne debatujeme?

O možných riešeniach
neplánovaného tehotenstva

Pre koho: 1. – 4. ročník strednej školy

Dĺžka: 2 x 45 minút

Rodičmi sa stávajú ľudia aj úplne nečakane, napriek tomu, že praktizovali takzvaný “bezpečný sex”.

– V prvej časti počas debaty študentov prevedieme dvoma možnými riešeniami neplánovaného tehotenstva: mať dieťa, alebo interrupcia. Pri oboch riešeniach sa budeme rozprávať o dosahu takéhoto rozhodnutia na život matky, otca a ich nenarodeného dieťaťa. Úlohou tejto debaty je, aby si študenti overili a ujasnili svoje postoje k sexuálnemu životu a ich priamej zodpovednosti za jeho možné následky.

– V druhej nasleduje krátka prednáška o faktoch používania antikoncepcie, prenatálnom vývoji človeka (pomocou edukatívnej pomôcky ”Neviditeľný človek”) a o interrupcii.

O pornografii
a o tom, ako ovplyvňuje našu intimitu

Pre koho: 1. – 4. ročník strednej školy

Dĺžka: 2 x 45 minút

 • Kedy si prvý krát prišiel do kontaktu s pornografiou?
 • Ovplyvňuje ťa pornografia, ak ju pozeráš?
 • Chceme byť cieľom, alebo prostriedkom v kontexte intímneho vzťahu?
 • Čo sa deje v zákulisí filmového porno priemyslu?
 • O čo presne ide pornopriemyslu?

– V prvej časti, počas debaty hľadáme so študentami odpovede na tieto otázky.

– V druhej časti si pomôžeme video výpoveďami ľudí, ktorí sa buď sami stali závislí na pornografii, alebo pracovali v porno priemysle.

O manželstve
a jeho postavení v spoločnosti

Pre koho: 1. – 4. ročník strednej školy

Dĺžka: 2 x 45 minút

 • Oplatí sa uzavrieť manželstvo?
 • Priznali by sme sa svojmu partnerovi s neverou?
 • Viem o akom vzťahu snívam?

– V prvej časti debatujeme o tom, či je sobáš len “kus papiera” a či vôbec chceme do manželstva niekedy vstúpiť.

– V druhej časti debatujeme o tom, do akej miery si vo vzťahu vážime pravdu, aj keď by bola veľmi bolestivá a zameriavame sa na kontext nevery.

– V tretej časti sa zamyslíme nad tým, či vieme, po čom túžime, a či vieme definovať, čo by sme v živote isto nechceli zameškať.

Ako debatujeme?

Každá debata je rozdenená na 2 časti:

1. Debata,

má v prvom rade za úlohu vyprovokovať mládež ku kritickému mysleniu
a k rozpoznávaniu propagánd, ktorými sú ovplyvňovaní z médií.

Taktiež by mali študentom pomôcť správne a presvedčivo vyhodnotiť a odkomunikovať svoje postoje:

Prečo si myslím, to čo si myslím?
Ako som na to prišiel?
Viem si to obhájiť?
Ak to, čo si myslím, je hodnotné, viem o tom presvedčiť moje okolie?

Počas debát majú hlavné slovo študenti a vyučujúci len moderuje, bez toho, aby vnášal svoje vlastné presvedčenia.

2. Prednáška,

v nej sa zhrnú kľúčové body, ktoré zazneli počas debaty študentov. Napríklad ak počas debaty zaznel niekoľko násobne názor, že pornografia je neškodná, alebo dokonca užitočná, prednášajúci na tento názor odpovie štúdiami, ktoré potvrdzujú, že opak je pravda, alebo pustí video výpovede expornohviezd, ktoré odhaľujú zákulisie pornopriemyslu.

Prečo debatujeme?

 • aby sme naučili mladých ľudí vyjadriť svoje presvedčenie aj vtedy, keď ľudia okolo nich zdieľajú úplne iné postoje.
 • snažíme sa vyzdvihnúť manželstvo ako ideálnu formu partnerského vzťahu a priestoru pre výchovu detí.
 • presviedčame študentov o devastujúcich následkoch pornografie a jej následkoch na vlastnú intimitu, vzťahy a postoje k opačnému pohlaviu. Táto téma ja obzvlásť doležitá, keďže väčšina študentov považuje pornografiu nie len za neškodnú, ale dokonca za užitočnú, ako dobrý “štúdijný materiál”.
 • poukazujeme na to, čo presne je nenarodené dieťa a prečo mu ako spoločnosť odopierame základné právo na život.

Čomu sa vyhýbame?

Duchovným alebo náboženským polemikám.
Nie preto, že by sa o duchovnom aspekte preberaných tém nemalo rozprávať, alebo že by neboli dôležité, ale preto, že túto oblasť plne nechávame v kompetencii katechétom, alebo vyučujúcim náboženstva.