Hráme sa…

Sme spoluautorom novej edukatívnej pomôcky, ktorú sme nazvali „Neviditeľný človek“. Hravým spôsobom odhaľuje veľké fakty o ľudskom živote počas prvých 20 týždňov od počatia.

Stránka hry TU