Z môjho pohľadu učiteľky sú Líviine hodiny veľkým prínosom. Jednak čo sa týka tém – so študentami na našej škole preberala témy ” Neželané tehotenstvo” a “Hodnota života” . Pre niekoho sa zdajú byť tieto témy kontroverzné a hoci nad nimi mladí často nerozmýšľajú, aspoň počas týchto prednášok sú “donútení”.
Lívia vie navodiť veľmi otvorenú a priateľskú atmosféru, a tým, že rozpráva aj o svojich skúsenostiach, študentov “vtiahne” do témy.
Ohlasy na Líviine hodiny boli veľmi pozitívne, študenti sa dokoncal pýtali kedy opäť príde : ) a pre mňa osobne je to z ich strany najvyšším ocenením a prejavením záujmu.

Mgr. Petra Volentierová, pedagóg, Evanjelické gymnázium Banská Bystrica

Najviac sa mi páčilo pracovanie so žiakmi. Mohli sme sa smelo zapájať a diskutovať. Nebolo to len v zmysle, že sa nás na konci prezentujúca opýtala, či máme nejaké otázky, ale naopak, každý jeden problém sme mohli medzi sebou preberať. Tak isto boli aj témy dobre spracované a zaujímavé. Zhrnula by som to tak, že to bolo trefné a vôbec nie nudné. Uvítala by som pokojne aj viac prezentácií. Pani  bola úplne super a takýmto témam sa treba venovať.

Kika, študentka, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany

Páčila sa mi diskusia a zapájanie sa žiakov, tiež tabu témy. Prekvapila ma otvorenosť spolužiakov ohľadom tém. Dodala by som len to, že prednáška by mohla byť dlhšia, napr. na dve vyučovacie hodiny, lebo si myslím, že sme nestihli prebrať všetko –  to bola škoda, lebo žiakov to zaujalo.

Terézia, študentka, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany

Ďakujeme p. Halmkan za zaujímavé workshopy o manželstve a neplánovanom rodičovstve, ktoré našich študentov prinútili zamyslieť sa nad rôznymi životnými otázkami, zamýšľať sa, ako by reagovali oni v ťažkých situáciách svojho života. Debaty boli spestrené rôznymi modelovými situáciami, kde študenti mali reagovať a samozrejme vyjadriť aj svoj názor.  Bolo veľmi zaujímavé sledovať, ako sa naši mladí vyjadrujú, ako rozmýšľajú a možno aj ako menia svoje názory. Prínosom bolo aj to, že študenti počuli názor človeka, ktorý si už aj niečim prešiel a podáva svedectvo aj z vlastného alebo iných životov. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Lucia Stecova, pedagóg, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica

Na vyučovacie hodiny s Líviou H. sa žiaci vždy tešia, pretože vedia aj na základe trojročnej spolupráce, že prinesie na hodiny nové a pikantné témy, ktoré sú ešte aj v dnešnej spoločnosti tabuizované, ale zároveň je nevyhnutné, aby sa o nich nástojčivo rozprávalo aj z iných uhlov pohľadu, ako sme z internetových stránok zvyknutí. Najhorúcejšie bývajú reakcie rôznych skupín žiakov, ktorí často vzdorujú a snažia sa tvoriť vlastné protiargumenty. Viacerí z nich na konci hodiny „otvoria oči“ a priznajú, že nimi prezentovaný názor bol jednostranný. Čo ale z toho všetkého vyplýva? Mladí ľudia nielenže potrebujú, ale aj chcú diskutovať a počúvať o vlastnej dôstojnosti a o hodnote ľudského života.  Aj preto považujem za dôležité, aby sa diskusie medzi mladými o závažných problémoch spoločnosti zaoberali nielen pôžitkami života, ale aj škodlivými následkami nezodpovedného správania sa. A práve tu je nevyhnutné pracovať s argumentmi založenými na reálnom základe a doložených faktoch. Ďakujeme za možnosť vypočuť si odpovede na zvedavé a nie vždy príjemné otázky, ktorým nechýbala kvalitná argumentácia doložená vlastnou skúsenosťou. Už teraz sa tešíme na nové podnety a ďalšiu spoluprácu v budúcom školskom roku!

Daniela Mičáňová, pedagóg, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany