Je to jednoduché, naozaj 🙂

Milí priaznivci Tlakového hrnca, tento rok môžete venovať svoje 2% z daní aj v prospech našej organizácie. Budeme veľmi radi, ak tak urobíte a prispejete nám na aktivity, ktoré pre vás a študentov pripravujeme na rok 2023.

Pre zamestnancov:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie POTVRDENIA o zaplatení dane.

2. Z tohto POTVRDENIA si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

3. Vytlačte si VYHLÁSENIE (zelený formulár) o poukázaní 2% z dane. Už v ňom nájdete naše predvyplnené údaje, prosím doplňte doň vaše: meno, rodné číslo, trvalé bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane ako aj dátum zaplatenia. Rovnako nezabudnite na dátum a podpis.

4. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite / doručte oba formuláre (VYHLÁSENIE spolu s POTVRDENÍM) daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Pre právnické osoby a fyzické osoby (živnostníci):

1. V daňovom priznaní pre tieto osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

IČO: 52982742
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Obchodné meno (názov): Tlakový hrniec, n.o.
Adresa: Magurská 6439/8, 97411 Banská Bystrica
IBAN číslo účtu: SK5609000000005169195440 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľna, a.s)

2. Vyplnené daňové priznanie podajte do 31. marca 2024