foto: Karol Sudor

Lívia Halmkan
tel: 0915 212087
email: info@tlakovyhrniec.sk

Trochu o mne:

Mám rada základné otázky a teší ma hľadať na ne odpovede s mladými ľuďmi, ktorí vedia byť obdivuhodne priami a úprimní. Takmer celý dospelý život som žila v zahraničí, odkiaľ som si doviedla manžela a naše dve deti :).  Momentálne žijem v Banskej Bystrici.

Vyštudovala som grafický dizajn na University of Brighton v Anglicku a ako dizajnér čiastočne stále pracujem vo vlastnom odbore liviahalmkan.com.

Svoju kreatívnu energiu sa snažím pretaviť do všetkého, čoho sa chytím. Najväčší a asi najnáročnejší project, na ktorom momentálne pracujem, je dokumentárny film o manželských krízach s dobrým koncom “ Manželstvá z tlakového hrnca”.

Som absolventka:
Wilberforce Academy (Anglicko)
Přinést změnu – prevence, která pracuje s vnitřní motivací (Česká republika, Etická výchova, o.p.s.)