V roku 2021 sme získali dotáciu z fondu na podporu plnenia funkcií rodiny z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Projekt ďalej podporili/podporujú:

V 2021 nás podporil Nadačný fond Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa.

Organizácie,  s ktorými spolupracujeme: