V roku 2021 sme získali dotáciu z fondu na podporu plnenia funkcií rodiny z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Tento projekt bol v 2021 podporený z Nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa.

Projekt podporili/podporujú: