Fórum života pri nás stálo a podporovalo nás v našom „pilotnom“ období v roku 2019.
V roku 2020 sme sa osamostatnili právne aj finančne.
Za ich podporu a dôveru ďakujeme.

V rokoch 2021 a 2023 sme získali dotáciu z fondu na podporu plnenia funkcií rodiny z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Na obdobie 2022 až 2024 sme získali grant z Erasmus +

Projekt ďalej podporili/podporujú:

V 2021 nás podporil Nadačný fond Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa.

Organizácie,  s ktorými spolupracujeme: