Otvárame dôležité témy so žiakmi,
rodičmi a odborníkmi.

Otvárame dôležité témy so žiakmi,
rodičmi a odborníkmi.

Robíme preventívne programy pre žiakov

Robíme preventívne programy pre žiakov

  • Program je pre žiakov SŠ. Počas programu žiaci definujú o akom partnerskom vzťahu snívajú napr. úprimnom, autentickom, vernom. Ďalej skúmajú, kto by ich mohol inšpirovať, aby svoj vysnívaný vzťah aj dokázali žiť. Súčasťou programu je debata o tom, či by dokázali partnerovi povedať pravdu ak by sa previnili, alebo naopak do akej miery by boli ochotní odpúšťať ak by sa previnil ich partner.

  • 8. a 9. ročník ZŠ

    Program je pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. Lektor so žiakmi skúma aký je rozdiel medzi príťažlivosťou, zamilovanosťou a zrelou láskou, čiže troma fázami vzťahu. Tiež inšpiruje žiakov k tomu, aby dokázali byť správnymi mužmi a ženami podľa parametrov, ktoré si sami definujú. Program sa snaží poukázať na kvality zdravého, zrelého a stabilného partnerského vzťahu ako aj na varovné znaky toxického vzťahu.

  • Program pre žiakov strednej školy. Lektor študentov prevedie troma možnými riešeniami neplánovaného tehotenstva: mať dieťa, adopcia, alebo interrupcia. Pri všetkých riešeniach spolu so žiakmi hovorí o dosahu takéhoto rozhodnutia na život matky, otca a ich potomka. Súčasťou je vzdelávanie o prenatálnom vývoji človeka, o spoľahlivosti antikoncepcie a o skutočnostiach interrupcie.