Ponúkame preventívne programy pre žiakov.

Od roku 2020 chodíme medzi žiakov po celom Slovensku. Otvárame s nimi dôležité témy v oblasti vzťahov, manželstva, závislostí, intimity a plodnosti.

Prečo?

Veríme, že aj dnešní mladí ľudia majú sen a potenciál žiť v kvalitnom životnom vzťahu s dobrým partnerom. Manželstvo vnímame ako ideálny životný vzťah, ku ktorému je hodné deti inšpirovať. Avšak uspieť v tomto sne, navigovať sa skrze mnoho križovatiek a dosiahnuť cieľ je často veľmi ťažké. Dúfame, že vďaka našim programom budú mať žiaci lepšiu šancu uspieť. Lebo na láske a vzťahu skutočne záleží!

Kto sú naši lektori?

Je pre nás veľké privilégium, že k vašim žiakom môžeme poslať práve týchto lektorov.

 • Program je pre žiakov SŠ. Počas programu žiaci definujú o akom partnerskom vzťahu snívajú napr. úprimnom, autentickom, vernom. Ďalej skúmajú, kto by ich mohol inšpirovať, aby svoj vysnívaný vzťah aj dokázali žiť. Súčasťou programu je debata o tom, či by dokázali partnerovi povedať pravdu ak by sa previnili, alebo naopak do akej miery by boli ochotní odpúšťať ak by sa previnil ich partner.

 • 8. a 9. ročník ZŠ

  Program je pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. Lektor so žiakmi skúma aký je rozdiel medzi príťažlivosťou, zamilovanosťou a zrelou láskou, čiže troma fázami vzťahu. Tiež inšpiruje žiakov k tomu, aby dokázali byť správnymi mužmi a ženami podľa parametrov, ktoré si sami definujú. Program sa snaží poukázať na kvality zdravého, zrelého a stabilného partnerského vzťahu ako aj na varovné znaky toxického vzťahu.

 • Program pre žiakov strednej školy. Lektor študentov prevedie troma možnými riešeniami neplánovaného tehotenstva: mať dieťa, adopcia, alebo interrupcia. Pri všetkých riešeniach spolu so žiakmi hovorí o dosahu takéhoto rozhodnutia na život matky, otca a ich potomka. Súčasťou je vzdelávanie o prenatálnom vývoji človeka, o spoľahlivosti antikoncepcie a o skutočnostiach interrupcie.

 • 8. a 9. ročník ZŠ

  Program pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. Lektor študentov prevedie troma možnými riešeniami neplánovaného tehotenstva: mať dieťa, adopcia, alebo interrupcia. Pri všetkých riešeniach spolu so žiakmi hovorí o dosahu takéhoto rozhodnutia na život matky, otca a ich potomka. Súčasťou je vzdelávanie o prenatálnom vývoji človeka.

 • 8. a 9. ročník ZŠ

  Pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, súčasťou sú aktivity počas ktorých žiaci definujú negatívne dopady pornografie a analyzujú skutočné príbehy závislých ľudí. Keďže je porno návykové, program sa venuje aj cyklu závislosti, ako z neho von. Program tiež žiakov nasmeruje kde hľadať pomoc, ak by sa stali obeťou sexuálneho zneužívania, vydierania, alebo groomingu.

 • Prevenčný program pre žiakov strednej školy o negatívnych dopadoch pornografie. Súčasťou programu je debata, počas ktorej žiaci definujú vlastné postoje k pornografii, intimite, nevere, sebahodnote atď.

Čomu sa vyhýbame?

Duchovným alebo náboženským polemikám. Nie preto, že by sa o duchovnom aspekte preberaných tém nemalo rozprávať, alebo že by neboli dôležité, ale preto, že túto oblasť plne nechávame v kompetencii katechétom alebo vyučujúcim náboženstva.

Čo o nás povedali v školách?

Z môjho pohľadu učiteľky sú vaše hodiny veľkým prínosom. Jednak čo sa týka tém – so študentami na našej škole preberala témy “ Neželané tehotenstvo“ . Pre niekoho sa zdajú byť tieto témy kontroverzné a hoci nad nimi mladí často nerozmýšľajú, aspoň počas týchto prednášok sú „donútení“. Lívia vie navodiť veľmi otvorenú a priateľskú atmosféru, a tým, že rozpráva aj o svojich skúsenostiach, študentov „vtiahne“ do témy. Ohlasy na hodiny boli veľmi pozitívne, študenti sa dokoncal pýtali kedy opäť prídete : ) a pre mňa osobne je to z ich strany najvyšším ocenením a prejavením záujmu.

Mgr. Petra Volentierová, pedagóg, Evanjelické gymnázium Banská Bystrica

Najviac sa mi páčilo pracovanie so žiakmi. Mohli sme sa smelo zapájať a diskutovať. Nebolo to len v zmysle, že sa nás na konci prezentujúca opýtala, či máme nejaké otázky, ale naopak, každý jeden problém sme mohli medzi sebou preberať. Tak isto boli aj témy dobre spracované a zaujímavé. Zhrnula by som to tak, že to bolo trefné a vôbec nie nudné. Uvítala by som pokojne aj viac prezentácií. Lektorka bola úplne super a takýmto témam sa treba venovať.

Kika, študentka, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany

Páčila sa mi diskusia a zapájanie sa žiakov, tiež tabu témy. Prekvapila ma otvorenosť spolužiakov ohľadom tém. Dodala by som len to, že prednáška by mohla byť dlhšia, lebo si myslím, že sme nestihli prebrať všetko – to bola škoda, lebo žiakov to zaujalo.

Terézia, študentka, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany

Ďakujeme lektorke za zaujímavé workshopy o manželstve a neplánovanom rodičovstve, ktoré našich študentov prinútili zamyslieť sa nad rôznymi životnými otázkami, zamýšľať sa, ako by reagovali oni v ťažkých situáciách svojho života. Debaty boli spestrené rôznymi modelovými situáciami, kde študenti mali reagovať a samozrejme vyjadriť aj svoj názor. Bolo veľmi zaujímavé sledovať, ako sa naši mladí vyjadrujú, ako rozmýšľajú a možno aj ako menia svoje názory. Prínosom bolo aj to, že študenti počuli názor človeka, ktorý si už aj niečim prešiel a podáva svedectvo aj z vlastného alebo iných životov. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Lucia Stecova, pedagóg, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica

Na vyučovacie hodiny s Líviou H. sa žiaci vždy tešia, pretože vedia aj na základe trojročnej spolupráce, že prinesie na hodiny nové a pikantné témy, ktoré sú ešte aj v dnešnej spoločnosti tabuizované, ale zároveň je nevyhnutné, aby sa o nich nástojčivo rozprávalo aj z iných uhlov pohľadu, ako sme z internetových stránok zvyknutí. Najhorúcejšie bývajú reakcie rôznych skupín žiakov, ktorí často vzdorujú a snažia sa tvoriť vlastné protiargumenty. Viacerí z nich na konci hodiny „otvoria oči“ a priznajú, že nimi prezentovaný názor bol jednostranný. Čo ale z toho všetkého vyplýva? Mladí ľudia nielenže potrebujú, ale aj chcú diskutovať a počúvať o vlastnej dôstojnosti a o hodnote ľudského života. Aj preto považujem za dôležité, aby sa diskusie medzi mladými o závažných problémoch spoločnosti zaoberali nielen pôžitkami života, ale aj škodlivými následkami nezodpovedného správania sa. A práve tu je nevyhnutné pracovať s argumentmi založenými na reálnom základe a doložených faktoch. Ďakujeme za možnosť vypočuť si odpovede na zvedavé a nie vždy príjemné otázky, ktorým nechýbala kvalitná argumentácia doložená vlastnou skúsenosťou. Už teraz sa tešíme na nové podnety a ďalšiu spoluprácu v budúcom školskom roku!

Daniela Mičáňová, pedagóg, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany