Objednať program pre žiakov:

Ak ste zamestnanec školy, napíšte nám na skoly@tlakovyhrniec.sk, alebo zavolajte na +421 919 051 101. Radi sa s vami dohodneme na termíne a zvyšných detailoch. Predom si však prečítajte často kladené otázky:

Ak ste rodič a chceli by ste, aby sme prišli do školy k vašim deťom, pochváľte nás vedeniu školy a vyzvite ich, aby nás pozvali.

1. Ako dlho trvá jeden program?

Dve vyučovacie hodiny.

2. Aké sú celkové náklady na 1 program?

Jeden program stojí *50€, avšak školy žiadame, aby sme v 1 deň urobili aspoň 2 programy.
Ak máme lektora vo vašom meste, cestovné náklady si neúčtujeme. Ak vám ale musíme poslať lektora z iného mesta, k sume vám pripočítame aj cestové náklady.

*Cena programu môže byť aj nižšia ako 50€, alebo dokonca zdarma, podľa toho, či práve na naše aktivity čerpáme dotácie, alebo granty.

3. Koľko programov urobíte v jeden deň na našej škole?

Školy žiadame, aby sme v 1 deň urobili aspoň 2 programy. Vieme stihnúť aj viac programov, v tom prípade vám pošleme viac lektorov.

4. Môžeme vám triedy zmiešať, aby ste urobili program pre viac žiakov naraz?

Triedy na program nemiešajte, pretože jedna trieda je jeden kolektív. Témy, ktorým sa venujeme sú veľmi citlivé a je dobré keď sa trieda ako kolektív pozná a žiaci sa medzi sebou cítia bezpečne. Počas programu žiaci robia rôzne aktivity, v ktorých nahlas definujú svoje postoje. Na to potrebujú naozaj bezpečné prostredie spolužiakov, ktorých dobre poznajú.

5. Môže byť pedagóg počas programu v triede?

Pedagóg je vítaný zúčastniť sa preventívnych programov. Avšak zo skúseností vieme, že je lepšie, ak sa pridá až v druhej polovici programu. Je to preto, že počas prvej polovice žiaci vyjadrujú vlastné postoje, čo sa im robí ľahšie ak pedagóg nie je v triede prítomný.

6. Prečo nechodíte k prvákom na strednej škole?

Chodíme! Avšak až v druhom polroku. Chceme im dopriať čas, aby sa najprv spoznali, vytvorili si bezpečný kolektív, pretože veríme, že naše preventívne programy budú vtedy pre nich efektívnejšie.

7. Odporúčate škole, aby rodičov vopred informovala o tom, že prídete urobiť program?

Určite áno. Pretože byť transparentný je lepšie ako neskôr upokojovať rozčúlených rodičov, ktorí môžu mať o programoch veľmi pomýlené predpoklady.

Samozrejme je to na škole ako si plánované aktivity s rodičmi odkomunikuje. Keďže naše programy otvárajú naozaj citlivé témy, odporúčame, aby rodičom poslali informácie o programe, ktorý si pre žiakov objednáva. Stačí poslať link na konkrétny program v našej ponuke. Rodičia transparentnosť ocenia.

8. Keďže otvárate tak citlivé témy, aké máte skúsenosti s rodičmi? Nechodia vám od nich sťažnosti?

Nie, naopak školy si nás často objednávajú na podnet rodičov. Sťažnosť od rodiča sme za celé roky zaznamenali jediný raz, bolo to však pre pochybenie školy. V tomto prípade si škola objednala program o pornografii, avšak rodičov informovala, že si objednali program o vzťahoch, a teda rodičov úmyselne zavádzala. Rodičia sa to samozrejme dozvedeli a jeden otec sa, následne, sťažoval pre zatajenie témy programu.

9. Veľmi by sme potrebovali, aby ste prišli k mladším ročníkom. Viete prísť aj do 6. alebo 7. ročníka?

Zatiaľ nie. Naše programy sú vyvinuté a testované na žiakoch od 8. ročníka a starších, a nie sú vhodné pre mladšie deti. Avšak zaznamenávame vysoký dopyt programov pre mladšie deti, a preto sa v blízkej budúcnosti posnažíme pripraviť preventívne programy aj pre nich.

Čo však môžete urobiť zatiaľ je, že nás pozvete urobiť seminár pre rodičov. Radi sa im prihovoríme, pretože veríme, že prevencia akejkoľvek témy by mala začať doma, pri rodičoch.

10. Aké technické vybavenie v triede potrebujete?

– projektor s HDMI káblom
– reproduktory na prehrávanie zvuku