1. Čo pôsobí na vzťah toxicky?

Lenka Uherová hovorí o tom, aké je toxické, ak nevieme, alebo nechceme vyjadriť svoje potreby a dokonca sa naopak spoliehame na to, že by ich náš partner mal vedieť vytušiť. Dokonca ako znak nelásky berieme to, ak naše potreby nás partner nevytuší.

2. Čo odporúčate manželom pre zdravie ich vzťahu, (obzvlášť keď sú v rodine malé deti)?

Vysvetľuje čo sa stane, ak sa celé dni zaoberáme povinnosťami a zabudneme so svojim partnerom len tak, neorganizovane “byť.

3. Čo je intimita pre muža a čo pre ženu?

Je dobré vedieť, že náš partner môže k nám cítiť blízkosť cez iné situácie ako my. Netreba čakať, že náš partner príde sám na to, čo v nás navodzuje pocit intimity, ale treba mu/jej to vedieť vyjadriť.

4. Načo nám je manželstvo, má pridanú hodnotu oproti spolužitiu?

Hovorí o tom, že sa u klientiek často stretáva s tým, že túžia aby ich partner požiadal o ruku, no nedeje sa tak. Ženy majú väčšiu potrebu vstupovať do manželstva kvôli väčšej potrebe pocitu istoty. Vyplýva to najmä zo samotného biologického faktu: ženy sú počas tehotenstva a ranného materstva zraniteľné a potrebujú mať istotu, že sa môžu na svojho partnera plne spoľahnúť.

5. Podľa čoho si vybrať toho správneho životného partnera?

Hovorí, že stúpajúcim vekom, aj keď sme zrelší, nie je nutne výber partnera jednoduchší a pomenováva na to dôvody. Tiež rozvíja jej názor na “ľudové” tvrdenie, že mladí ľudia sú príliš nezrelí na vážny vzťah a preto by sa nemali viazať.

6. Dá, alebo má sa odpustiť všetko?

Hovorí o výhode pre nás samých, keď sa niekomu rozhodneme odpustiť, no tiež zdôrazňuje, že odpúšťanie nie je dovoľovanie niekomu, aby s nami zle zaobchádzal. Následne opisuje priebeh násilných vzťahov a zacyklení, v ktorom pár niekedy uviazne. Taktiež opisuje ako vyzerá odpúšťanie po nevere a po klamstvách.

7. Čo si myslíte o predmanželskej sexuálnej abstinencii?

Hovorí o tom, že sexualita je prítomná v našom živote či chceme alebo nie a je zbytočné ju popierať. Je ale dobré, aby sa pár vedel porozprávať o tom, do akej miery a ako chcú svoju sexualitu regulovať. Vyjadruje tiež ľútosť na tým, keď niektorí ľudia cítia hanbu za to, že sú aj sexuálne bytosti.

8. Ako obnoviť naštrbenú/zničenú dôveru?

Hovorí o tom, že ak sa nám podarí vybudovať dôveru nanovo, tak aj vzťah bude vyzerať inak, bude istým spôsobom nový. Na to, aby sa to podarilo, potrebujeme opakovanú korektívnu skúsenosť, potrebujeme zažiť, že môžeme znova dôverovať.