Dieťa so správnym človekom, v správny čas.

Určené pre:

8. a 9. ročník ZŠ

Čas:

90 minút

Cena:

50€

Cena za program však môže byť nižšia, alebo dokonca zdarma, podľa toho, či práve na naše aktivity čerpáme dotácie alebo granty.

Kľúčové slová:

intimita a vzťahy, ľudské práva, práva žien, ženský cyklus, plodnosť, antikoncepcia, zodpovednosť, sex, riešenie krízy, hodnota života, biológia, prenatálny vývin človeka, dejiny sexuálneho správania, rodičovstvo

Ciele programu:

  • Ujasniť postoje k sexuálnemu správaniu a k priamej zodpovednosti za možné následky, vrátane tehotenstva.
  • Porozumieť rizikám a benefitom možných riešení krízového tehotenstva: mať dieťa, adopcia, interrupcia.
  • Vzdelávať o prenatálnom vývoji človeka.
  • Búrať mýty a rozoznať skutočnosti o antikoncepcii.
  • Posilniť sebaobraz/sebahodnotu žiaka.

Priebeh:

Žiaci sa postupne delia do skupín podľa toho, ako by odpovedali na nasledovné otázky:

  • Poznáš ženu, ktorá neplánovane otehotnela?
  • Je adopcia (trvalá, dočasná) lepšie riešenie ako interrupcia?
  • Ako by si ty riešil/a takúto situáciu?
  • Vieš ako by reagovali tvoji rodičia?

Žiaci o svojich odpovediach medzi sebou debatujú. Lektor tiež študentov prevedie troma možnými riešeniami neplánovaného tehotenstva: mať dieťa, adopcia alebo interrupcia. Pri všetkých riešeniach spolu so žiakmi hovorí o dosahu takéhoto rozhodnutia na život matky, otca a ich potomka.

V druhej časti nasleduje krátka prednáška o faktoch používania antikoncepcie, prenatálnom vývoji človeka pomocou edukatívnej pomôcky ”Neviditeľný človek”.

Foto z tried