Nástrahy pornografie

Určené pre:

8. a 9. ročník ZŠ

Čas:

90 minút

Cena:

50€

Cena za program však môže byť nižšia, alebo dokonca zdarma, podľa toho, či práve na naše aktivity čerpáme dotácie alebo granty.

Kľúčové slová:

pornografia, závislosť, intimita a vzťahy, sebahodnota, zdravé návyky, zvládacia stratégia, cyklus závislosti, zdravé vzťahy, úprimnosť

Ciele programu:

  • Poukázať na nebezpečenstvo spojené so sledovaním pornografie, ktoré môže viesť k poškodeniu prirodzenej intimity človeka – až k závislosti.
  • Poukázať na ďalšie možné riziká spojené so sledovaním pornografie.
  • Ponúknuť možnosti riešenia možnej závislosti na pornografii a ukázať žiakom, že na to nie sú sami.
  • Vysvetliť, čo je to zvládacia stratégia a ako vzniká závislosť.
  • Inšpirovať žiakov k premýšľaniu o budovaní zdravo fungujúcich dlhodobých vzťahov, manželstiev (bez pornografie) .
  • Posilniť sebaobraz/sebahodnotu žiaka.

Priebeh:

Počas prvej hodiny žiaci v skupinkách píšu na papier odpovede na tieto otázky:

1. Čo všetko môže byť pornografia?
2. Prečo ľudia pozerajú porno? Čo im to dáva, prináša?
3. Akým spôsobom sa deti prvýkrát stretávajú s pornom?
4. Akým spôsobom môže sledovanie porna ľuďom škodiť?

Lektor ich odpovede zhrnie a doplní.

Počas druhej hodiny žiaci čítajú skutočné príbehy ľudí, ktorí vyhľadali pomoc pre ich závislosť na pornografii. Deti identifikujú ako pornografia osobám v príbehoch ovplyvnila život. Keďže je porno návykové, vysvetlíme si cyklus závislosti a na záver upozorníme žiakov na zákon, upresníme im čo všetko spadá pod pojem šírenie detskej pornografie a ak sa stali obeťou na koho sa obrátiť.

Foto z tried