Rozhovor s bratom Martinom Borkovským, kapucínom a kňazom. Brat Martin vysvetľoval, že sexuálne spojenie nemá len fyzický a duševný rozmer, ale aj ten duchovný. Hovoril tiež o tom, aký je omyl vnímať človeka skrze Platónov dualizmus (telo proti duši), a že takéto vnímanie síce do kresťanstva presakuje už tisíce rokov, no v samotnom kresťanstve nemá korene.

Pýtali sme sa aj na to, prečo sa katolícka cirkev zdá byť tak škrupulózna ohľadne sexuálnej morálky. Obzvlášť ak mnohé texty katolíckych mysliteľov píšu o sexualite v takej pravde a hĺbke, ktorá je priamym opakom tejto škrupulóznosti.

A tiež sme sa ho pýtali, akým mýtom o sexualite podľa neho verí sekulárna verejnosť, a akým mýtom zasa veria katolíci.

„Prečo sa sexualita zobúdza vo veku, keď sme na ňu najmenej pripravení, to ja netuším, to je otázka na Šéfa. Ale viem, že my chceme niekedy od tých nezrelých veľmi zrelé výkony. Čo si myslím, že to, čo často nevieme týmto nezrelým chlapcom a dievčatám ponúknuť je prijatie a vedomie, že nie sú zlí aj keď zlyhávajú.“