Rozhovor s profesorom vysokoškolského vzdelávania a riaditeľom neziskovej organizácia One-in-four, ktorá má za snahu ukončiť sexuálne násilie na internátoch a pomáhať obetiam sexuálneho násilia.