Stephany Gray – Google talk

2024-07-09T17:06:30+02:00

Stephany Gray, medzinárodne uznávaná aktivistka a spisovateľka, vo svojich debatách o interrupcii aplikuje Sokratovu metódu a rozprávanie príbehov. Vyzýva svojich poslucháčov, aby v takej polarizujúcej téme boli pro – komunikatívni, a ukazuje, že aj keď prichádzame do kontaktu s opačnými názormi, môžme byť rešpektujúci a vľúdni.

V tejto prednáške prezentuje svoje […]

Neviditeľný človek – edukatívna hra

2024-06-27T13:47:06+02:00

Čo je Neviditeľný človek?

Je to edukatívna pomôcka, skladá sa zo 7 veľkých kariet a z 28 malých kariet, ktoré sa k sebe priraďujú. Veľké karty zobrazujú reálne zábery ľudského života v maternici v rôznych časových obdobiach vývinu. Malé karty idú do detailov – slovne popisujú to, čo už […]

Go to Top