Čo je Neviditeľný človek?

Je to edukatívna pomôcka, skladá sa zo 7 veľkých kariet a z 28 malých kariet, ktoré sa k sebe priraďujú. Veľké karty zobrazujú reálne zábery ľudského života v maternici v rôznych časových obdobiach vývinu. Malé karty idú do detailov – slovne popisujú to, čo už je v ľudskom tele vyvinuté v rôznych štádiách. Malé karty majú zo zadnej strany číslo. Je to vyjadrenie, v ktorom týždni daná vlastnosť alebo schopnosť u dieťaťa vznikla. Týchto kartičiek je viac ako obrázkov, ku ktorým ich treba priradiť. Cieľ je jednoduchý: priradiť kartu k takému obrázku, kedy je daná vlastnosť u človeka už prítomná.

Chcem si kúpiť hru na http://neviditelnyclovek.sk/

Prečo sme hru vymysleli?

  • Stretávame sa s tým, že študenti vedia veľmi málo, alebo takmer nič o vývine človeka pred narodením.
  • Vraveli sme si, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť.
  • Nemáme radi suché fakty, ale radi sa hráme, objavujeme a žasneme.

Hru sme vymysleli v spolupráci s o.z. Fórum života.
Fórum života vlastní jej autorské práva a predáva ju.