Prieskum medzi manželmi – o vzťahových krízach – 2019

Čo bolo cieľom tohto dotazníka?

Priblížiť stredoškolským študentom, ale aj dospelým, ako manželia prežívajú svoj vzťah, s čím sa pasujú a čo sa naučili zo svojich najnáročnejších období. Výpovede a postrehy z dotazníka by mali viesť študentov k hlbšiemu porozumeniu manželstvu so všetkými jeho radosťami a strasťami.

Kto sa pýtal otázky?

Na príprave tohto dotazníka sa podieľala mládež sama a väčšinu otázok kládli študenti.

Akou formou bol dotazník distribuovaný?

Dotazník sme šírili prostredníctvom google formulára, ktorý mohli oslovení ľudia anonymne vyplniť v priebehu januára až apríla 2018.

Koľko ľudí odpovedalo?

196