Krátky seminár pre rodičov

Naše deti sa prvý krát stretávajú s pornografiou priemerne vo veku 11. Je to oveľa skôr, ako by sme s nimi túto tému chceli otvoriť. Seminár vás pripraví sa na to, ako ideálne sprevádzať svoje deti sexuálnym dozrievaním tak, aby z nich vyrástli jedinci so zdravým postojom k intimite, bez závislostí.

2024-07-19T15:27:47+02:00Kategórie: rodičia|Značky: |

Dlhší seminár pre rodičov

V porovnaní s krátkym seminárom pre rodičov, tento seminár ide ešte viac do hĺbky a detailov. Je viac interaktívny, účastníci majú príležitosť sa zapájať a vyskúšať si prvky z aktivít, ktoré robievame v deťmi v školách. Týmto spôsobom rodičia ešte lepšie porozumejú, ako a prečo deti v triede reagujú, keď s nimi otvárame tému sexuality.

2024-07-19T15:25:44+02:00Kategórie: rodičia|Značky: |
Go to Top