1. Čo pôsobí na vzťah toxicky?

Vladimír Hambálek hovorí o tom, ako sa to stane, že pár stráda intimitu, a ako tento deficit intimity začne pôsobiť na vzťah toxicky. Tiež vysvetľuje, prečo si myslí, že partner tu nie je na to, aby vám napĺňal vaše potreby.

2. Čo odporúčate manželom pre zdravie ich vzťahu (obzvlášť keď sú v rodine malé deti)?

Odpovedá, že tráviť spolu čas je to najdôležitejšie no zároveň varuje, že nie hocako strávený spoločný čas dokáže vzťah obohatiť. Tiež hovorí o tom, že manželstvo sa nemá prežívať, ale žiť.

3. Čo je intimita pre muža a čo pre ženu?

Hovorí o tom, že ako spoločnosť máme mnoho predsudkov o tom, ako si myslíme, že muž alebo žena potrebuje intimitu. Zároveň opisuje, ako vyzerá intimita, po ktorej túži muž a žena rovnako.

4. Načo nám je manželstvo, má pridanú hodnotu oproti spolužitiu?

Opisuje, že sobáš je symbol, ktorý je ukazovateľom tak pre pár, ako aj pre spoločnosť.

5. Podľa čoho si vybrať toho správneho životného partnera?

Hovorí o tom, že partnera si vedome nevyberáme, ale si ho volíme podvedome, na základe skúsenosti z našich biologických rodín.

6. Dá, alebo má sa odpustiť všetko?

Definuje slovo odpustiť, teda “pustiť” nejakú nepríjemnú udalosť, ktorá nás zranila. Radí ako sa to dá a aké sú k tomu potrebné vnútorné procesy.

7. Čo si myslíte o predmanželskej sexuálnej abstinencii?

Hovorí o tom, že sexuálne spoznávanie sa sprevádza celá škála prejavov pred, či po sobáši.

8. Ako obnoviť naštrbenú/zničenú dôveru?

Hovorí o tom, aký je rozdiel medzi tým, keď niekto odpúšťa a tým, kedy cíti, že sa mu vracia dôvera voči partnerovi. Hovorí, že dôvera sa nedá napraviť rečami, ale životom.