Barbora je žena, ktorá sa na Slovensku rozprávala asi s najväčším počtom žien pracujúcich v pouličnom sexbiznise (laicky povedané prostitútky). A nielenže sa s nimi rozpráva, ale im reálne aj pomáha. Jej snahou jej motivovať ich k tomu, aby dokázali urobiť krok k zmene, opustiť aj ulicu, aj drogy a prostitúciu.

V rozhovore sme skúmali prepojenie pouličného sexbiznisu s pornopriemyslom, čo dievčatá vedie k tomu, aby začali predávať vlastné telo a kto sú ich najčastejší klienti.

Na otázku „ako vychovať svoje dieťa tak, aby z neho/nej vyrástol jedinec so zdravým postojom k vlastnej sexualite, Barbora odpovedala: „Vyhnime sa konzumu a tlaku na výkon, do ktorých tlačíme vlastné deti. Sú to sesternice pouličného sexbiznisu (prostitúcie).“