Čo by mali rodičia robiť pre to, aby z ich deti vyrástli jedinci so zdravou sexualitou?

Túto otázku sme sa pýtali už niekoľko odborníkov, tentokrát psychiatra Michala Pataráka.

„Bolo by dobré učiť ich vytvárať a udržiavať vzťahy. Je zaujímavé, že narušenú sexualitu majú často ľudia, ktorí žijú skôr samotárskym životom, respektíve vyrastali v domácnosti, v ktorej si boli členovia rodiny vzájomne odcudzení … Takže naopak, je dobré pustiť deti do sveta vzťahov, nech sa naučia tie jemnučké zručnosti ako v nich chodiť. Ďalšia dobrá vec je učiť ich porozumieť vlastným emóciám, aby dokázali žiť autenticky a vedeli vyjadriť čo sa im páči, alebo nepáči, a možno aj asertivite, aj to sa mi celkom hodí do zdravej sexuality. Ďalej schopnosť tešiť sa… uvolniť sa, bez toho ten sex predsa nejde….a aj sebahodnote, sebavedomiu a sebaprijatiu…“