„Porno do mojich erotických predstáv vznieslo veľa násilia a hnevu. A práve násilie a hnev sa v mojich predstavách predtým nenachádzali, preto som ich chcel odtiaľ dostať preč. Akoby som prestával byť sám sebou, a tak som sa s tým rozhodol skoncovať. To sa ľahko povie, ale ťažšie spraví…“