Renáta je krycie meno, jej identitu sme zahalili, pretože to, čo nám povedala je rovnako intímne ako aj bolestné, pretože sme sa rozprávali o závislosti na pornografii a deštrukčnom sexuálnom správaní.

Hovorili sme o:

  • čo v jej detstve pripravilo pôdu k tomu, aby sa utiekala do sveta pornografie,
  • o sexuálnom obťažovaní,
  • o šikane v škole,
  • ako jej závislosť na pornografii postupne eskalovala,
  • o jej nahlbšom dne, a prečo napokon vyhľadala pomoc v 12 krokovej podpornej skupine,
  • čo jej denne pomáha abstinovať,
  • čo sa v podpornej skupine naučila o sebe a ľuďoch a čo jej pomáha na ceste k uzdraveniu.