„Keď budem mať skutočný sex, prestanem s pornom.“ Znie to logicky a úprimne tomu verí mnoho mladých ľudí… V triedach sa naši lektori s týmto mýtom stretávajú asi najčastejšie. Chcete vedieť ako ho žiakom obraciame naruby? Používame toto krátke video o fenoméne super-normálnej stimulácie, ktoré žiakom vysvetlí čo sú super-normálne stimuly, prečo sú pre nás tak lákavé a čo sa stane, ak sa im budeme oddávať.

Tento fenomén objavil vedec Nikolaas Tinbergen, ktorý ho následne zdokumentoval vo svojej vedeckej knihe „The Study of Instinct“ v 1951. Za svoj objav dostal Nobelovú cenu.