“Našou úlohou ako rodičov je ukazovať deťom, aký je svet rozmanitý, a že pekné veci môžu zažívať aj mimo digitálneho priestoru. Ak sa používanie telefónu alebo tabletu stáva pravidlom od útleho veku, učíme dieťa, že sa nevie nudiť, a že jeho potreby môžu byť uspokojené prostredníctvom digitálnych technológií, ktoré ponúkajú veľa intenzívnych stimulov pre náš mozog. Dieťa ich prirodzene bude vyhľadávať a tie iné, bežné stimuly zo sveta preňho nebudú také lákavé.

Ako rodičia by sme mali ísť deťom príkladom. Začnime preto od seba.“

  • Kedy je správny čas dať dieťaťu mobil do ruky?
  • Ako kontrolovať a manažovať čas, ktorý na ňom trávi?
  • Aké znaky si rodičia môžu všímať, aby vyhodnotili, či ich dieťa môže mať problém s digitálnymi médiami?
  • Ako postupovať, ak dieťa vykazuje znaky závislostného správania na digitálnych médiách?

To všetko sa dozviete v rozhovore so Zuzanou Vargovou, ktorá aktuálne pracuje ako psychologička v neziskovej organizácií Trojlístok v Prešove.