„Ja si myslím, že pocit viny možno uniesť iba s hlbokým vedomím, že som milovaný. To znamená, že keď pocit viny je nastolený v prostredí súťaže, kde nemilosrdne sa jeden na druhého pozeráme ako na rivalov, ktorí raz budú stáť na stupni víťazov, alebo budú zavrhnutí ako porazení, ako nejaké sochy na výstave, ktoré sú oceňované kritikmi, tam vlastne pocit viny je neriešiteľný, lebo to už nie je len pocit viny, ale pocit, že nemám hodnotu.“ Povedal Daniel Pastirčák v našom poslednom rozhovore.

Daniel je kazateľ v Cirkvi Bratskej, spisovateľ, umelec. V rozhovore s ním sa predovšetkým dozviete:

  • ako vychovávať deti tak, aby z nich vyrástli osobnosti so zdravým postojom k sexualite?
  • ako v tejto oblasti vychovával svoje deti on?
  • prečo nemá rád otázku „je masturbácia hriech?“
  • na čo nám je sexuálna intimita a čo to má spoločné s kresťanskou teológiou?
  • a oveľa viac….