S Jankou sme sa rozprávali o:

  • čo to pre človeka znamená ak je chorobne škrupulózny
  • či je škrupulóznosť dedičná
  • ako pôsobí na deti, ak sú rodičia prehnane úzkostní v sexuálnych témach
  • čo by odporučila rodičom robiť pri sprevádzaní ich detí sexuálnym dozrievaním, aby z nich vyrástli jedinci s celistvou sexualitou.