Ahoj,
sme tím lektorov a poradcov, ktorí chodia po školách a riešia s mladými ľuďmi otázky, týkajúce sa sexuálneho dozrievania, vrátane prístupu k pornografii. Ide o citlivé témy, ktoré bývajú tabú nie len v školách, ale aj v rodinách.

Z našich skúseností vieme, že mladí ľudia často hľadajú informácie o sexe predovšetkým medzi svojimi kamarátmi a na internete. Pritom pornografiu vnímajú ako jeden z hlavných zdrojov informácií. Problém ale je, že väčšina mladých ľudí sa s pornom stretáva ešte pred pubertou, pričom ani v škole, ani doma nepočuli, že by to mohol byť problém.

V každom prípade by sme vás chceli poprosiť o pomoc. Mohli by ste nám vyplniť krátky, anonymný dotazník? Je určený pre žiakov vo veku medzi 13 a 17 (vrátane 13 a 17). Dotazník je anonymný, to znamená, že nemáme šancu zistiť, kto a ako odpovedal. Preto vás prosíme o úplne pravdivé odpovede. Pomôžete nám tak lepšie porozumieť, ako v tejto oblasti rozmýšľate vy.

Výsledky dotazníka použijeme pri tvorení prevenčných programov pre školy, v ktorých by sme sa chceli s mladými otvorene rozprávať o dôsledkoch pornografie na ich zdravie a vzťahy.

Vaše odpovede nám tiež pomôžu vytvárať vzdelávacie materiály pre rodičov, učiteľov a ďalších pracovníkov s mládežou.

Ďakujeme

Pete Lupton
NePornu (CZ)
info@nepornu.cz

Lívia Halmkan
Tlakový hrniec (SK)
info@tlakovyhrniec.sk