3 fázy vzťahu

Určené pre:

8. a 9. ročník ZŠ

Čas:

90 minút

Cena:

50€

Cena za program však môže byť nižšia, alebo dokonca zdarma, podľa toho, či práve na naše aktivity čerpáme dotácie alebo granty.

Kľúčové slová:

fázy vzťahu, randenie, zodpovednosť, sex, výber partnera, toxické vzťahy, zdravé vzťahy

Ciele programu:

 • Inšpirovať žiakov k pozitívnemu obrazu muža/ženy.
 • Informovať o fázach vzťahu (príťažlivosť, randenie, zrelá láska).
 • Ako si vybrať a čo si všímať na partnerovi.
 • Definovať rizikové správania partnera.
 • Poukázať na to, že sex má hodnotu.
 • Posilniť sebaobraz/sebahodnotu žiaka.

Priebeh:

 • Aké vlastnosti alebo výzor má pre teba správny muž/žena?
 • Čo sa ti na ženách/mužoch páči alebo nepáči?
 • Aké sú fázy vzťahu? (Ako sa tvorí vzťah?)
 • Ako dlho trvá zamilovanie?
 • (Na) čo je sex a do ktorej fázy vzťahu patrí?

Na tieto otázky hľadáme odpovede spolu so žiakmi. Ťažiskom programu je spoločné skúmanie toho, aký je rozdiel medzi príťažlivosťou, zamilovanosťou a zrelou láskou, čiže troma fázami vzťahu. Dôležitou časťou je aj debata o sexe. Aká je jeho úloha a kde je jeho miesto vo vzťahu lásky. Žiakom sa snažíme poukázať na kvality zrelého a stabilného partnerského vzťahu. Ako by sa dalo predchádzať zlyhaniam vo vzťahoch a ako sa dajú riešiť náročné vzťahové krízy. Pomáhame si videami, ktoré sme nahrali: príbehmi z Tlakového hrnca a rozhovormi s manželskými poradcami.

Foto z tried