Vzťah bez masky

Určené pre:

Čas:

90 minút

Cena:

50€

Cena za program však môže byť nižšia, alebo dokonca zdarma, podľa toho, či práve na naše aktivity čerpáme dotácie alebo granty.

Kľúčové slová:

randenie, autenticita, úprimnosť, ideálny vzťah, nevera, lož, riešenie partnerských kríz

Ciele programu:

  • Inšpirovať žiakov k túžbe žiť kvalitné manželstvá a partnerské vzťahy.
  • Sprostredkovať žiakom príklady prekonania vzťahových kríz.
  • Ukázať, že vzťahové krízy dokážu vzťah posilniť, nielen nutne ukončiť
  • Posilniť sebaobraz/sebahodnotu žiaka.

Priebeh:

  • O akom vzťahu snívaš?
  • Od koho sa ideš učiť, aby si dokázal žiť vo svojom vysnívanom vzťahu?
  • Ak by ste sa voči partnerovi vážne previnili, napríklad boli neverní, priznali by ste sa?
  • Ak by sa partner previnil voči vám, chceli by ste o tom vedieť?
  • Čo by ste nevedeli odpustiť?

Na tieto otázky hľadáme odpovede spolu so žiakmi. Ťažiskom programu je spoločné skúmanie toho, aké činy by sa nám priznávali partnerovi veľmi ťažko, alebo či je milosrdná lož lepšia ako bolestivá pravda. V prenesenom význame, či je lepšie nechať si masku a tváriť sa, že sme lepší, ako naozaj sme, dúfať, že nás nikto neodhalí, alebo je lepšie dať si masku dole a priznať, že sme omylní. Žiakom sa snažíme poukázať na skutočnosť, že mnoho manželských kríz sa dá prekonať, pokiaľ sú obaja manželia ochotní na sebe pracovať, že zranený vzťah nemusí byť navždy zranený, naopak, prekonávaním prekážok môže byť dokonca posilnený.

Pomáhame si videami, ktoré sme nahrali: príbehmi z Tlakového hrnca a rozhovormi s manželskými poradcami.

Foto z tried