Vymysleli sme edukatívnu hru.

Prečo sme ju vymysleli?

  • Stretávame sa s tým, že študenti vedia veľmi málo, alebo takmer nič o vývine človeka pred narodením.
  • Vraveli sme si, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť.
  • Nemáme radi suché fakty, ale radi sa hráme, objavujeme a žasneme.

Hru sme vymysleli v spolupráci s o.z. Fórum života.