Pozvite nás do školy:

Sme tím lektorov na strednom a západnom Slovensku. Ak sa vám naše témy a spôsob lektorovania páči, pozvite nás do školy. Prídeme na hodinu etickej alebo náboženskej výchovy, alebo na hodinu občianskej náuky. Preferujeme menšie skupiny žiakov (cca 15), v ktorých je väčšia pravdepodobnosť viesť dobrú debatu aj na citlivé témy. Ideálne sú dvojhodinovky.

Počas programu ste vítaní ostať v triede.

Cena?

Dobrá správa je, že momentálne máme limitovaný počet prednášok hradených z grantov a dotácií, ktoré sa nám podarilo získať. Preto je možné, že k vám do školy prídeme len za cestovné náklady. V každom prípade kontaktujte nás, kapacitu hradených prednášok overíme a zvyšok doladíme 🙂

Použite naše materiály:

V triede si často pomáhame videami, ktoré sme k našim témam priebežne natočili alebo otitulkovali. Sú to rozhovory s odborníkmi, ktorých sa pýtame často kladené otázky od študentov, alebo rozhovory s ľuďmi, ktorí majú za sebou zaujímavý a poučný príbeh. Zatiaľ by sa dali roztriediť takto:

Videá k téme pornografie:

1. Rozhovory s odborníkmi (6 videí)
2. Skutočné príbehy mužov, ktorí zápasia so závislosťou na pornografii (4 videá)

Videá k téme manželstva/vzťahov:

1. Film Manželstvá z tlakového hrnca (potrebná registrácia, zdarma), ktorý obsahuje skutočné výpovede ľudí, ktorí si prešli ťažkou manželskou krízou. (Film trvá 70 min.)
2. Rozhovory s piatimi manželskými poradcami (potrebná registrácia, zdarma), ktorých sa pýtame často kladené otázky. (Viac ako 40 videí.)

K téme neplánovaného tehotenstva budeme natáčať videá v krátkej budúcnosti.

Cena?

Videá môžete v škole z našej stránky premietať zdarma. Avšak všetká dobrá práca a snaha niečo stojí, preto by sme uvítali finančný dar za premietanie. Darovať môžete tu. Odporúčaná suma je 10 euro za triedu (aj ak by ste v nej premietali viacero našich videí).