Pozvite nás do školy:

Sme tím lektorov a navštevujeme školy po celom Slovensku. Ak sa vám naše témy a spôsob lektorovania páči, pozvite nás do školy. Prídeme na hodinu etickej alebo náboženskej výchovy, alebo na hodinu občianskej náuky.

  • Naše programy sú určené pre 8.-9. ročník ZŠ a SŠ.
  • Do 1. ročníka na SŠ radi prídeme až v druhom polroku. Chceme im dopriať čas, aby sa najprv spoznali ako kolektív a aby bol náš prevenčný program pre nich efektívnejší.
  • Každý prevenčný program pre žiakov je na dve 2 vyučovacie hodiny
  • Preferujeme menšie skupiny žiakov (1 trieda), v ktorých je väčšia pravdepodobnosť viesť dobrú debatu aj na citlivé témy. Preto odporúčame triedy na program nemiešať, je dobré, ak sa kolektív medzi sebou dobre pozná
  • Pedagóg je vítaný zúčastniť sa prevenčných programov. Avšak zo skúseností vieme, že je lepšie, ak sa pridá až v druhej polovici programu. Je to preto, že počas prvej polovice žiaci vyjadrujú vlastné postoje, čo sa im robí ľahšie ak pedagóg nie je v triede prítomný

Cena?

Za každý program si účtujeme 40 eur, plus cestovné náklady lektora. Na škole potrebujeme urobiť za jeden deň 2 programy. Ak si škola žiada viacej programov, vieme poslať viac lektorov. V tom prípade násobíme počet programov počtom lektorov (napr. ak si škola žiada 4 programy za deň, pošleme vám 2 lektorov).

Ako si nás pozvať?

Napíšte nám na skoly@tlakovyhrniec.sk, alebo zavolajte na +421 919 051 101. Radi sa s vami dohodneme na termíne a zvyšných detailoch.

Použite naše materiály:

V triede si často pomáhame videami, ktoré sme k našim témam priebežne natočili alebo otitulkovali. Sú to rozhovory s odborníkmi, ktorých sa pýtame často kladené otázky od študentov, alebo rozhovory s ľuďmi, ktorí majú za sebou zaujímavý a poučný príbeh. Zatiaľ by sa dali roztriediť takto:

Videá k téme pornografie:

1. Rozhovory s odborníkmi (6 videí)
2. Skutočné príbehy mužov, ktorí zápasia so závislosťou na pornografii (4 videá)

Videá k téme manželstva/vzťahov:

1. Film Manželstvá z tlakového hrnca (potrebná registrácia, zdarma), ktorý obsahuje skutočné výpovede ľudí, ktorí si prešli ťažkou manželskou krízou. (Film trvá 70 min.)
2. Rozhovory s piatimi manželskými poradcami (potrebná registrácia, zdarma), ktorých sa pýtame často kladené otázky. (Viac ako 40 videí.)

K téme neplánovaného tehotenstva budeme natáčať videá v krátkej budúcnosti.

Cena?

Videá môžete v škole z našej stránky premietať zdarma. Avšak všetká dobrá práca a snaha niečo stojí, preto by sme uvítali finančný dar za premietanie. Darovať môžete tu. Odporúčaná suma je 20 euro za triedu (aj ak by ste v nej premietali viacero našich videí).