Sme tím kreatívcov a lektorov.

Veríme, že aj dnešní mladí ľudia majú sen a potenciál žiť v kvalitnom životnom vzťahu s dobrým partnerom.

Dúfame, že vďaka našej práci budú mať študenti lepšiu šancu uspieť v tomto sne.
Lebo na láske a vzťahu skutočne záleží !

Študentov edukujeme pomocou debát, počas ktorých spoznávajú vlastné a vzájomné postoje k témam ako sú:

  1. Neplánované tehotenstvo
    Čo je to zodpovedné sexuálne správanie? Ako sa môžeme postaviť k dôsledkom nášho správania? Kto by nám vedel pomôcť?
  2. Manželstvo
    Oplatí sa vstúpiť do manželstva? Načo nám manželstvo vôbec je? Ako sa dajú prekonávať manželské krízy a čo párom pomáha, keď sa v takejto kríze ocitnú?
  3. Pornografia
    Do akej miery nás ovplyvňuje vizuálny materiál, ktorému sa dobrovoľne vystavujeme? Čo robí pornografia s našou predstavou o intimite, vzťahoch, sexe?

Aby sa nám debatovalo efektívnejšie, tvoríme si vlastné pomôcky, ktoré používame ako podnety k debatám. Sú to zväčša video záznamy rozhovorov s manželmi, manželskými poradcami a inými odborníkmi, ktorí ponúkajú odpovede na otázky, ktoré študenti často kladú.

Naše video rozhovory si však užívajú aj “dospeláci”, preto ich zverejňujeme aj pre širokú verejnosť.

Lívia Halmkan

riaditeľka, lektorka

Má rada základné otázky a teší ju hľadať odpovede s mladými ľuďmi, ktorí vedia byť obdivuhodne priami a úprimní. Takmer celý dospelý život žila v zahraničí, odkiaľ si doviedla manžela a dve deti :). Momentálne žije v Banskej Bystrici.

Vyštudovala grafický dizajn na University of Brighton v Anglicku.

Absolvovala:
2021 – Vzdelávanie učiteľov a učiteliek kritického myslenia v regiónoch, Slovenská debatná asociácia
2017 – Kurz metodiky – Přinést změnu – prevence, která pracuje s vnitřní motivací (Česká republika, Etická výchova, o.p.s.)
2013 – Wilberforce Academy (Christian Concern – Anglicko)
2009 – Andragogické (pedagogické) minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých – (Aristoteles Academy, SK)

Michala Bieleková

lektorka

Je zvedavá, empatická a tvorivá žienka, ktorá miluje svoju rodinu. Býva v krásnej oravskej prírode.

Ako školská psychologička sa pohybuje v čarovnom svete detí, rada komunikuje s mladými a odpovedá na ich zvedavé otázky-kladené častokrát “na telo”.

Terézia Pechová

lektorka a asistentka

Terézia je vnímavá a veselá mama troch detí, ktorá sa rada inšpiruje na ceste výchovy knihami o výchove a rodičovstve. Vždy ju fascinovala biológia ľudského tela, preto sa ju rozhodla študovať a v téme škodlivosti pornografie ju, okrem iného, veľmi zaujíma názor neurovedcov. Býva v sklárskej obci na Považí.

Študovala na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

 

Stanislav Piatrik

Kameraman / fotograf

Vizuálny umelec, študoval voľné výtvarné umenie na AKU v Banskej Bystrici. V projektoch používa výrazové prostriedky ako video, fotografia, performancia a priestorové inštalácie. V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave, kde s Máriou Piatrikovou rozbiehajú Štúdio Lazaretská.

Mária Piatriková

Dramaturgička

Vyštudovala divadelnú réžiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. Spoluzakladala a umelecky vedie Divadlo K (Projekt Kekse). Inscenovala predstavenia: Ofélia, REUÍZOR, Pokojíček, Cirkus, Tólkšou!, Mŕtve duše a Nezachytené fotografie. Na filme participuje ako dramaturgička.