Prieskum medzi rodičmi – Sexuálne dozrievanie môjho dieťaťa

Tento prieskum realizovala nezisková organizácia Tlakový hrniec, ktorá od roku 2020 prináša preventívne programy pre žiakov základných a stredných škôl. V týchto programoch sa zameriava na negatívne dopady pornografie. Prieskum bol robený v spolupráci s Českou organizáciou Nepornu. Táto organizácia sa zameriava na pomoc a sprevádzanie ľudí, ktorí bojujú so závislosťou na pornografii. Taktiež navštevuje školy s preventívnymi programami pre žiakov.

Prieskum bol financovaný z Erasmus+, z grantu KA210-YOU – Small-scale partnerships in youth.

Prieskum prebiehal od októbra 2022 do mája 2023. Zúčastnilo sa ho celkom 1002 rodičov z Českej a Slovenskej republiky, zo vzorky sme však museli vyradiť 5 respondentov, ktorí nesúhlasili so spracovaním ich odpovedí. Počet respondentov z Českej republiky a Slovenskej republiky bol vyrovnaný.

Respondenti vyplňovali dotazník online.