Dobrý deň,

vedeli ste, že priemerný vek detí, v ktorom sa prvýkrát stretávajú s pornografiou je 11? Alebo že človek si na pornografii môže vytvoriť závislosť, ktorá je, vďaka jej ľahkej dostupnosti stále väčší problém, najmä pre mladých?

Nechceme vás strašiť, chceme vás požiadať o pomoc.

Lektorská organizácia Tlakový hrniec, n.o. sa na Slovensku venuje predovšetkým prevenčným programom na školách, v ktorých so žiakmi otvára tému sexuálneho dozrievania. A nezisková organizácia NePornu, z. s. sa v Čechách snaží o šírenie povedomia o problematike pornografie, pričom ponúka pomoc tým, ktorí s užívaním pornografie už majú problém.

V rámci nášho spoločného prieskumu by sme vás chceli poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka.

Vyplnenie vám zaberie menej ako 10 min.

Vaše odpovede nám pomôžu lepšie zmapovať súčasnú situáciu v rodinách, ale tiež vytvoriť praktické vzdelávacie materiály, ktoré ponúkneme vám rodičom, učiteľom a iným pracovníkom s deťmi a mládežou. V nich sa budeme predovšetkým venovať tomu, ako túto citlivú tému otvárať a riešiť s deťmi doma, alebo na školách. Hlavným cieľom je samozrejme prevencia závislosti na pornografii u detí a mladých ľudí. Chceme včas poukázať na možné negatívne dôsledky pornografie a tým dať deťom lepšiu šancu sa zdravo rozhodovať, prípadne vôbec neprepadnúť závislostiam, ktoré by mali negatívny vplyv na ich zdravie a vzťahy.

Preto vás prosíme o vyplnenie tohto anonymného dotazníka. Výsledky z neho nám pomôžu pri tvorení užitočných materiálov pre vás rodičov, aj pri tvorení prevenčných programov pre samotné deti.

Ďakujeme

Pete Lupton
NePornu (CZ)
info@nepornu.cz

Lívia Halmkan
Tlakový hrniec (SK)
info@tlakovyhrniec.sk