Viac ako pornografia

Určené pre:

Žiaci strednej školy (pre žiakov prvého ročníka odporúčame programy až v druhom polroku)

Čas:

90 minút

Cena:

50€

Cena za program však môže byť nižšia, alebo dokonca zdarma, podľa toho, či práve na naše aktivity čerpáme dotácie alebo granty.

Kľúčové slová:

pornografia, závislosť, intimita a vzťahy, sebahodnota, zdravé návyky, zvládacia stratégia

Ciele programu:

  • Poukázať na nebezpečenstvo spojené so sledovaním pornografie, ktoré môže viesť k poškodeniu
    prirodzenej intimity človeka – až k závislosti.
  • Vysvetliť, čo je to zvládacia stratégia a ako vzniká závislosť.
  • Inšpirovať žiakov k premýšľaniu o budovaní zdravo fungujúcich dlhodobých vzťahov (bez pornografie).
  • Posilniť sebaobraz/sebahodnotu žiaka.

Priebeh:

V prvej polovici programu prebieha moderovaná debata medzi žiakmi, počas ktorej si žiaci definujú vlastné postoje k pornografii, intimite, nevere, sebahodnote atď. Lektor je nestranný moderátor, vedie debatu tak, aby bola konštruktívna a bezpečná.

V druhej polovici lektor žiakom objasní:
– čo je to supernormálna stimulácia a ako súvisí s pornografiou
– akým najčastejším mýtom spoločnosť o pornografii verí
– cyklus závislosti, ako mu predísť, alebo ako z neho von, ak je už človek závislý
– kde hľadať pomoc, ak je človek závislý na pornografii

Aj vy chcete lektorovať tento program?

Ak pracujete s mladými ľuďmi (učiteľ, vychovávateľ, koordinátor prevencie, školský psychológ atď.) vo veku 15 – 17 a chceli by ste zaškoliť v lektorovaní programu „Viac ako pornografia“, môžete sa prihlásiť na naše školenie.

Foto z tried