Prieskum medzi deťmi – Sledovanie pornografie

Cieľom prieskumu bolo zistiť, do akej miery a za akých okolností deti vyhľadávajú pornografiu. Bol určený pre žiakov vo veku medzi 13 a 17. Výsledné dáta sme použili pri tvorení preventívnych programov pre školy žiakov, ale aj pri vzdelávacích materiáloch pre rodičov, učiteľov a ďalších pracovníkov s mládežou.

2024-07-10T10:34:40+02:00Kategórie: prieskum|Značky: |

Prieskum medzi rodičmi – Sexuálne dozrievanie môjho dieťaťa

Cieľom prieskumu bolo zistiť prístup rodičov k sexuálnemu dozrievaniu svojich detí v dobe ľahko dostupnej pornografie. Bol určený rodičom, alebo zákonným zástupcom. Získané dáta boli použité pri tvorbe preventívnych programov o problematickom užívaní pornografie pre základné a stredné školy a pri tvorbe ďalších vzdelávacích materiálov.

2024-07-10T10:37:06+02:00Kategórie: prieskum|Značky: |

Prieskum medzi manželmi – o vzťahových krízach – 2019

Cieľom prieskumu bolo priblížiť stredoškolským študentom, ale aj dospelým, ako manželia prežívajú svoj vzťah, s čím sa pasujú a čo sa naučili zo svojich najnáročnejších období. Výpovede a postrehy z dotazníka by mali viesť študentov k hlbšiemu porozumeniu manželstvu so všetkými jeho radosťami a strasťami.

2024-07-10T10:40:24+02:00Kategórie: prieskum|Značky: |
Go to Top